Apelos Urgentes

polski (Polska)
1987 1988 2015 2018 2021 2022
5 229 – Przesłanie od Matki Bożej Królowej Pokoju, em Anguera, Bahia, transmitowane w 11.01.2022

Drogie dzieci, Mój Syn Jezus wiele od Was oczekuje. Nie składajcie rąk. Kalwaria będzie bolesna dla sprawiedliwych, ale się nie wycofujcie. Kto jest z Panem, zwycięży. Nie pozwólcie, aby przestraszyły Was wilki przebrane za jagnięta. Jesteście z Pana i On zawsze będzie z Wami. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Jestem Waszą Matką i przybyłam z Nieba, aby Wam pomóc. Odwaga! Kiedy poczujecie się zniechęceni, wzywajcie Mnie, a zaprowadzę Was do Mojego Jezusa. Moi wielbiciele nie poniosą klęski. Po całym ucisku z radością powiecie: „Zwyciężyliśmy, bo Pan był z nami”; I wielka będzie Wasza nagroda. Oto orędzie, które przekazuję Wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję Wam, że pozwoliliście mi ponownie z Wami zjednoczyć się tutaj. Błogosławię Was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 228 – Przesłanie od Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 08.01.2022

Drogie dzieci, odwróćcie się od grzechu i żyjcie w raju, dla którego zostaliście jednoznacznie stworzeni. Bóg się spieszy. Nawracajcie się i z radością służcie Panu. Ludzkość jest duchowo ślepa, ponieważ ludzie oddalili się od Stwórcy. Nie pozwólcie, aby ciemność demona zabrała was ze ścieżki zbawienia. Pokutujcie! Pojednajcie się z Bogiem poprzez sakrament spowiedzi. Jestem Twoją Bolesną Matką i przybyłam z Nieba, aby zaprowadzić Cię do Tego, który jest Twoim Jedynym Prawdziwym Zbawicielem. Idziesz w kierunku przyszłości pełnej bólu. Nie odwracajcie się od modlitwy, bo tylko przez modlitwę możecie pokonać przeszkody, które nadejdą. Wiele osób konsekrowanych będzie prześladowanych i wyrzuconych. Dajcie najwięcej z siebie w obronie prawdy. Oto dogodny czas na publiczne i odważne świadectwo. Naprzód! Kto jest z Panem, nigdy nie dozna porażki. Odwaga! Będę się modlić za Was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję Wam, że pozwoliliście mi ponownie z Wami zjednoczyć się tutaj. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.


5 227 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 06.01.2022

Drogie dzieci, mocno wierzcie w Moc Bożą. Kochajcie się i brońcie prawdy. Planem wrogów Kościoła jest zniszczenie sacrum. Chcą was oszukać i sprawić, żebyście wierzyli, że Obecność Mojego Jezusa w Eucharystii jest tylko symboliczna. Bądźcie uważni, aby nie dać się zwieść. Mój Jezus jest obecny w Eucharystii swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Pozostańcie przy naukach prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Źli pasterze spowodują wielkie zamieszanie w Domu Bożym i wielu straci wiarę. Módlcie się dużo przed krzyżem. Tylko mocą modlitwy możecie pokonać wrogów. Nie zapomnij: Twoje zwycięstwo jest w Eucharystii. Mówcie wszystkim, że prawda jest zachowana w całości tylko w Kościele katolickim i że w Bogu nie ma półprawdy. Podążajcie naprzód, bez strachu! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję Wam, że pozwoliliście mi ponownie się z Wami zjednoczyć tutaj. Błogosławię Was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

5 226 – Przesłanie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 04.01.2022

Drogie dzieci, Mój Jezus jest Waszym wszystkim i bez Niego nic nie możecie uczynić. Przybyłam z Nieba, aby zaprowadzić was do bezpiecznej przystani wiary. Posłuchajcie Mnie. Idziecie w kierunku przyszłości, w której Święte Prawa będą pogardzane, a Ci, którzy szukają świętości, będą prześladowani. Przyjdą trudne czasy dla mężczyzn i kobiet wiary. Kochajcie się wzajemnie i brońcie prawdy. Brońcie bez strachu nauki prawdziwego Misterium Kościoła Mojego Jezusa. W wielkim i ostatecznym ucisku tylko Ci, którzy żyją w prawdzie, zostaną zbawieni. Nie zapomnij: W Bogu nie ma półprawdy. Jeśli chcecie zbawienia: We wszystkim Bóg jest na pierwszym miejscu. Szukajcie mocnych stron w Ewangelii i w Eucharystii. Nadal będziesz miał długie lata ciężkich prób. Nie wycofujcie się. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia wrogów Boga. Naprzód, bez strachu. Będę z Wami. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliłeś mi zjednoczyć się tutaj ponownie . Błogosławię Was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Idźcie w pokoju.

5 225 – Przesłanie Matki Bożej Królowej Pokoju, drugie orędzie dnia, transmitowane w 01.01.2022

Drogie dzieci, Bóg się śpieszy. Co masz zrobić teraz, nie zostawiaj na jutro. Ludzkość wkracza w wielką duchową otchłań. Szukajcie prawdy, by być zbawionymi. Dajcie z siebie to, co najlepsze, a Pan hojnie was wynagrodzi. Wielkie skarby zostaną porzucone, a duchowa ślepota będzie wielka! Cierpię przez to, co do ciebie przychodzi. Nie pozwólcie, aby płomień wiary w Was zgasł. Módlcie się dużo przed krzyżem, bo tylko w ten sposób możecie osiągnąć zwycięstwo! Oddajcie Mi ręce, a zaprowadzę was do Tego, który jest waszą Jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Wielu wybranych do obrony prawdy, wycofa się ze strachu przed prześladowaniami. Nie zapomnij: We wszystkim Bóg jest na pierwszym miejscu. Kocham Cę i przybyłam z Nieba, aby Ci pomóc. Bądźcie pokorni i pokornego serca, bo tylko w ten sposób możecie przyczynić się do ostatecznego triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Naprzód, bez strachu! Będę się modlić za was do Mojego Jezusa. Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliłeś mi zjednoczyć się tutaj ponownie. Błogosławię Was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Idźcie w pokoju.

5 224 – Przesłanie Matki Bożej Królowej Pokoju w pierwszych godzinach roku 2022, transmitowane w 01.01.2022

Drogie dzieci, jestem Królową Pokoju. Przybyłam z Nieba, aby przynieść Wam pokój. Otwórzcie Wasze serca i przyjmijcie Moje Wezwanie do świętości. Nie ma pokoju bez Jezusa. Powitajcie mojego Syna, jezusa, a będziecie nosicielami pokoju! Zmierzacie w kierunku przyszłości w duchowej ciemności. Ludzie będą się coraz bardziej odwracać od światła prawdy, a Moje biedne dzieci będą chodzić jak ślepcy prowadzący ślepych. Zegnijcie kolana w modlitwie za Kościół Mojego Jezusa. Klucz będzie przechodził z rąk do rąk, a wrogowie będą panować wszędzie. Prawda będzie obecna w nielicznych sercach, ale ból będzie wielki dla wiernych. Jestem twoją Bolesną Matką i cierpię przez to, co do ciebie przychodzi. Cokolwiek się stanie, pozostańcie przy Jezusie i naukach prawdziwego Misterium Jego Kościoła. Nie wycofujcie się! Wrogowie upadną, a obrońcy prawdy powstrzymają działanie sił piekielnych. Zwycięstwo będzie dokonane przez jedynego prawdziwego Kościoła Mojego Jezusa. Nie zapomnij: W Bogu nie ma półprawdy! Oto orędzie, które przekazuję wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliłeś mi zjednoczyć się tutaj ponownie. Błogosławię Was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Idźcie w pokoju.

4 651 – Orędzie Matki Bożej w Angers, em Anguera, transmitowane w 16.06.2018

Drogie dzieci, wróćcie do Mojego Syna Jezusa. On was kocha i czeka na was z ogromną miłością swego Ojca. Tylko On jest waszą Drogą, Prawdą i Życiem. Proszę was o zaufanie, wiarę i nadzieję. Jutro będzie lepiej dla mężczyzn i kobiet wiary. Ludzie chodzą jak ślepi, którzy prowadzą innych niewidomych i nadszedł moment Wielkiego Powrotu. Pokutujcie, ponieważ pokuta jest pierwszym krokiem do przejścia na drogę nawrócenia. Zegnijcie kolana w modlitwie. Kiedy jesteście daleko, stajecie się celem wrogiego Boga. Gdy czujecie się słabi, wzywajcie Jezusa. On będzie waszą siłą i nigdy was nie opuści. Szukajcie Go w Eucharystii i otwórzcie swoje serca na Jego Ewangelię. Nie pozwól, aby nowiny świata odciągnęły cię od drogi zbawienia. Idź w kierunku przyszłości wielkiego zamieszania. Ludzie perwersyjni będą działać i dokonają wielkiej duchowej rzezi w Domu Bożym. Pozostań przy prawdzie. Ci, którzy pozostaną wierni aż do końca, otrzymają wielką nagrodę od Pana. Naprzód w obronie prawdy. To jest przesłanie, które dziś wam przekazuję w imię Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję za umożliwienie mi ponownego spotkania tutaj ponownie. Błogosławię was, w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostań w pokoju.

4 098 – Orędzie Matki Bożej w Angers, transmitowane w 07.02.2015

Drogie dzieci, bądzcie uczciwi w swoich czynach. Bóg jest Sprawiedliwy Sędzia i wynagrodzi każdego według jego dzieł. Nie w niewoli zła. Jesteście dziećmi Pana i rzeczy tego świata nie są dla was. Uciekajcie od grzechu i służcie Panu z radością. Jeśli zdarzy się upadek, wzywajcie Jezusa. On jest waszym Panem i Przyjacielem. Szukajcie Go zawsze, a będziecie szczęśliwi, teraz tu, na Ziemi, a ze mną w raju. Bądźcie pełni nadziei. Mój Jezus po waszej stronie. Kiedy wszystko wyda się stracone, zwycięstwo Boga nastanie. Oddzielcie się od wszystkiego, co oddziela was od Boga. Wasza szlachetna misja jest do naśladowania i służby Temu, który jest drogą, prawdą i życiem. Zegnijcie kolana w modlitwie. Trudne dni przyjdą do was, ale ich nie powstrzymać. Wiele z ludzi są skłonni się odwrócić, ale bądcie za Jezusem. Miejcie odwagę. To jest wiadomość, że dałam wam dzisiaj w imię Trójcy Świętej. Dziękuję za możliwość mi zjednoczyć was tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostawajcie w pokoju.


70 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 16.08.1988

Drogie dzieci, dziś zapraszam do przeczytania fragmentu Ewangelii. Przez cały dzień zaszczepiajcie Słowo Boże w waszych sercach,a po południu poczujecie w sobie Nieskończony Pokój. Umieśćcie Biblię w widocznym miejscu w waszych domach, tak aby przyciągała waszą uwagę. Nie zaprzestajecie modlić się za kapłanów. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Dzięki za wszystko. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

69 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 16.08.1988

Drogie dzieci, jestem waszą Matką wywyższoną w Niebie. Zawsze jestem u waszego boku i pragnę prowadzić was do Boga. Pragnę, abyście wszyscy się nawrócili, abyście mogli dzielić się ze mną cudami Boga. Żyjcie pokornie. Żyjcie w miłości do Boga. Chcę was przygotować. To jest moje pragnienie. Dziś w sposób szczególny pragnę podziękować Mojemu najbardziej umiłowanemu synowi, Papieżowi Janowi Pawłowi II, za szczególny hołd, który został mi oddany w ten Rok Święta Maryjnego. Niech Duch Święty coraz bardziej go umacnia i uświęca. Wam, drogie dzieci, składam moje najserdeczniejsze podziękowania. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

68 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 13.08.1988

Drogie dzieci, przesyłam wam Moje szczególne błogosławieństwo dla was wszystkich, którzy jesteście rodzicami. Obyście wychowali swoje dzieci ku dobru i niech będą one światłem przyszłości. Wszystkim was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju. * (Dzień Ojca w Brazylii)

67 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 13.08.1988

Drogie dzieci, otwórzcie swoje serca na Boga, tego który jest panem wszystkich serc. Bądźcie cierpliwi. Ofiarujcie Bogu wszystkie swoje cierpienia i wszystkie swoje problemy. Chcę was pocieszyć w pokusach. Pragnę napełnić wasze serca radością, pokojem i miłością do Boga. Nadal módlcie się za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módl się, aby szatan nie zniszczył moich planów. Dzięki za wszystko. Błogosławię was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

66 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 13.08.1988

Drogie dzieci, Mój Kościół jest w ciemności. Mój przeciwnik coraz wyraźniej knuje przeciwko Świętemu Kościołowi Katolickiemu. Dziś wielu księży odprawiających Eucharystię stracilo wiare. Wielu zaprzecza Realnej Obecności Mojego Syna Jezusa, inni ograniczają ją do momentu odprawiania Mszy Świętej lub sprowadzają ja jedynie do obecności duchowej lub symbolicznej. Kościół Chrystusowy jest przyćmiony dymem szatana. Zaciemnia on myśli i inteligencję wielu z was, moi drodzy synowie, prowadząc was do oszustwa, nieufności, dumy i apatii, a przez to zaciemnia Święty Kościół Boży. Wszyscy powinniście wiedzieć, że kościół jest miejscem wielkiego szacunku, ponieważ Bóg, który stał się człowiekiem, mieszka w nim dniem i nocą. Biskupi i kapłani Świętego Kościoła Bożego, pomóżcie wszystkim moim biednym dzieciom uciec od grzechu i żyć w łasce i miłości Bożej. Zachęcam i błogosławię was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

65 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 09.08.1988

Drogie dzieci, dziś jest mi bardzo zasmucona, a nawet płaczę, widząc, że tak wiele dzieci na drodze na zatracenie, pomimo tylu moich apeli. Wiele dusz idzie do piekła, a bardzo niewiele idzie do nieba. Wszystko to za brak posłuszeństwa Bogu. Módlcie się nadal, aby Moje Plany mogły się wypełnić. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

64 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 06.08.1988

Drogie dzieci, dzisiaj zapraszam was wszystkich do odważnego publicznego świadectwa. Wszyscy powinniście dawać świadectwo zjednoczenia przez silne przywiązanie do Papieża i zjednoczonych z nim biskupów. Bądź odważnymi obrońcami papieża i otwarcie potępiajcie tych, którzy sprzeciwiają się jego magisterium, nauczając wbrew temu, co mówi. Dziś wielu biskupów, księży, zakonników i świeckich przestało wierzyć. Stracili już prawdziwą wiarę w Chrystusa i Jego ewangelię. Kościół Chrystusowy jest zraniony przez złowrogi kontakt przez niemoralność i odstępstwo, które teraz się w nim rozprzestrzeniają. Coraz więcej moich niewinnych dzieci chodzi w ciemności zaparcia się Boga, braku wiary, niemoralności i bezbożności. Biskupi i kapłani Świętego Kościoła Bożego, powróćcie do nauczania wszystkich prawdziwej moralności katolickiej. Zachęcam i błogosławię was wszystkich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

63 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 02.08.1988

Drogie dzieci, Bóg chce, abyście stali się świętymi. Dlatego, poprzez mnie, zaprasza was do całkowitego oddania się właśnie Jemu, Bogu. Umiłowani moi, módlcie się dużo o pokój dla ludzkości. Pokój dla świata odnajdziecie tylko wtedy, gdy nauczycie się jak czcić Boga. Ale nie czcijcie Go tylko ustami, ale również sercem. Módlcie się dalej za kapłanów. Módlcie się o powołania kapłańskie. Módl się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

62 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 30.07.1988

Drogie dzieci, pragnę od was tylko jednej rzeczy; abyście wszyscy nawrócili się tak szybko, jak to możliwe. Ja, wasza matka, jestem tutaj i pragnę poprowadzić was do Boga. Moi drodzy, zapraszam każdego z Was do codziennego udziału we Mszy św. Bierzcie udział i Módlcie się. Nie patrzcie na innych z góry, ale również ich nie krytykujcie. Uczestniczcie z pokorą i szacunkiem. Msza stanowi najdoskonalszą formę modlitwy. Nie zaprzestawajcie. Módlcie się dalej. Módlcie się za kapłanów. Módlcie się o nawrócenie ludzkości. Módlcie się, aby moje plany się spełniły. Dziękuję Wam za wszystko! Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

61 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 30.07.1988

Drogie dzieci, przybyłam tu z ważną misją. Nadszedł czas Wielkiej Decydującej Bitwy. To moja godzina. Jest to również godzina waszej walki, ponieważ zwycięskie działanie niebiańskiego przewodniczki, kobiety odzianej w słońce, stanie się bardziej widoczne. Ale jeszcze przez polowe czasu muszę pozostać w odwrocie na pustyni. Tutaj dokonuję wielkich cudów w ciszy, w ukryciu. Pustynią, na której się ukrywam, jesteście wy, moi synowie, poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu. A wasze serca jałowe przez tak wiele ran w świecie, w którym szerzy się bunt przeciwko Bogu i Jego prawu. Świat naznaczony nienawiścią i groźną przemocą rozprzestrzeniający się w straszny sposób . Ojciec Święty, Papież Jan Paweł II, ofiara, która coraz bardziej oddaje się za zbawienie świata, prosi mnie o pokój dla ludzkości, a w sposób szczególny o nieustanną modlitwą za Kościół, którego uroczyście ogłosił mnie Matką. Moje szczególne błogosławieństwo dla wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.

60 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 26.07.1988

Drogie dzieci, zapraszam każdego z was do życia w łasce i miłości Boga. Umiłowani moi, macie skłonność do popełniania grzechów i nie zdając sobie z tego sprawy, oddajcie się w ręce szatana. Dlatego proszę, abyście świadomie decydowali się na Boga, jednocześnie walcząc z diabłem. Jestem matką wszystkich i dlatego pragnę was wszystkich doprowadzić do pełnej świętości. Chcę, abyście wszyscy na ziemi byli szczęśliwi i aby każdy z waz znalazł się wraz ze mną w niebie. Drogie dzieci, dlatego tutaj przybyłam taki jest mój cel i pragnienie. Nie probujcie sobie wyobrazić wielkich cudów, jakie Bóg udzielił za moim wstawiennictwem. Módlcie się, a zrozumiecie lepiej. Nadal módlcie się za księży. Módlcie się za Ojca Świętego. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Kocham was wszystkich, drogie dzieci, kocham was z całego serca. Dajcie mi też trochę swojej miłości! Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen, pozostańcie w pokoju.

59 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 23.07.1988

Drogie dzieci, moje umiłowane dzieci; nie pozwólcie, aby w Moim Kościele szerzył się błąd i niemoralność. Miejcie odwagę. Nie obawiajcie się powiedzieć prawdy. Ochronię was moim matczynym płaszczem. Zależy mi na zbawieniu ludzkości. Moje ukochane dzieci, po to tu jestem. Nie ma znaczenia, ze X nie wierzy w Moje Objawienia. Wolę serca tych, którzy wierzą, nie widząc. Dziś mój najukochańszy syn Papież Jan Paweł II cierpi przez zdradę i został przez wielu opuszczony. Nawet jego najbliżsi współpracownicy są mu nieposłuszni i często go nękają. Moi drodzy synowie, nieposłuszeństwo wielu z was otwiera głęboką ranę w sercu Ojca Świętego. Jak to boli moje serce. Moi umiłowani synowie, bądźcie posłuszni Ojcu Świętemu, aby jego plany mogły się spełnić, a także moje. Świat nie jest jeszcze stracony, chociaż idzie droga na zatracenie i samozniszczenie. Moje szczególne błogosławieństwo dla wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie w pokoju.

58 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 19.07.1988

Drogie dzieci, dziś zapraszam was wszystkich do miłości bliźniego. Przede wszystkim kochajcie tych, którzy chcą wam sprawić krzywdę. Ukochani moi. Z waszej strony powinien nastąpić powszechny powrót do Boga tak szybko, jak to możliwe, jednak wielu nie jest na to gotowych. Każdego dnia ludzkość oddala się od Boga i każdego dnia coraz więcej ludzi nie chce przestrzegać Jego prawa. Nie czekajcie, aż Bóg da wam znak do nawrócenia. Nawracajcie się. Módlcie się dalej za księży. Módlcie się, aby szatan nie mógł zniszczyć moich planów. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zostańcie w pokoju.

57 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 16.07.1988

Drogie dzieci, moje umiłowane dzieci, powróćcie do głoszenia ewangelii Mojego Syna z miłością, odwagą i wiernością. Starajcie się zjednoczyć z innymi moimi umiłowanymi synami, aby moje plany mogły się urzeczywistnić. Wasze cierpienia będą rosły z dnia na dzień. Kryzys narastający w moim Kościele doprowadzi do otwartego buntu, pochodzącego zwłaszcza od wielu Moich Synów, którzy uczestniczą w kapłaństwie Mojego Syna Jezusa. Nie tylko tutaj w Bahia, ale w całej Brazylii mój przeciwnik stara się sprowadzić na zatracenie jak największą liczbę księży. Wiedzcie, moi synowie, że Brazylia jest bardzo kochana i chroniona przeze mnie, waszą Matkę z nieba. Tak więc, moi synowie, nie obrażajcie się moimi słowami. Konieczne jest, aby prawdy te były jasne. Tutaj w Brazylii wielu księży nie prowadzi swoich trzód z miłością i wiernością. Odstępstwo szerzy się teraz w całym kościele, zdradzonym nawet przez wielu jego biskupów. Moi umiłowani synowie, łączcie się z Papieżem Janem Pawłem II, aby i jego plany mogły się urzeczywistnić. Macie prawo pomóc wielu z tych synów, którzy są na drodze do zatracenia. Do tego zostaliście powołani przez Jezusa. Przyjrzyjcie się sytuacji mojego kościoła, a zrozumiecie lepiej moje słowa. Wszystkim udzielam szczególnego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

56 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 12.07.1988

Drogie dzieci, umieszczajcie w swoich domach obrazy Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Poświęcajcie się każdego dnia Najświętszym Sercom. Drogie dzieci odmawiajcie codziennie różaniec z tajemnicami radosnymi, bolesnymi i chwalebnymi. Módlcie się nadal za kapłanów. Módlcie się, aby Moje Plany mogły się wypełnić. W rzeczywistości tutaj w Brazylii wielu księży nie głosi prawd nauczanych przez Jezusa, które znajdujemy w świętych Ewangeliach. Błąd rozprzestrzenia się wszędzie. Tylko wy, Moi umiłowani, swoimi modlitwami możecie mi pomóc. Szatan stara się w każdy możliwy sposób zniszczyć moje plany. Módlcie się, aby mu się nie udało. Drogie dzieci, moje zwycięstwo zależy również od was. Pomóżcie mi. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pozostańcie w pokoju.

55 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 09.07.1988

Drogie dzieci, dzisiaj Serce mojej Matki jest bardzo zatroskane skandalami wywołanymi przez biskupów i kapłanów, którzy nie są posłuszni Namiestnikowi mojego Syna, sprowadzając na drogę błędu wielką liczbę moich biednych dzieci. Jest wielu biskupów i księży, którzy chcą iść własną drogą, nie słuchając ani niepodążając za Ojcem Świętym, istotą,którą Jezus uczynił fundamentem swojego Kościoła. Jest to bardzo smutne, drogie dzieci, ale to prawda. Jeśli księża i biskupi nie będą posłuszni Ojcu Świętemu, Kościół Święty może utracić prawdziwą wiarę. Jak to możliwe, że dzieje się tak wiele złego, jak? Módlcie się dalej. Moi umiłowani, wciąż potrzebuję waszej modlitwy. Dzięki za wszystko. Pan wam odpłaci. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zostańcie w pokoju.

54 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 05.07.1988

Drogie dzieci, Ja, wasza Matka z Nieba, darzę was wielką miłością, ale wy jeszcze tego nie rozumiecie. Żadna istota nie jest w stanie tak bardzo kochać ludzkości. Moi umiłowani, proszę was jeszcze raz; módlcie się za kapłanów. Módlcie się, aby szatan nie zdołał zniszczyć moich planów. Jednak jak mogę wygrać tę bitwę bez waszej modlitwy? Jedyne, czego pragnę, to poprowadzić was na drogę do zbawienia, nic więcej. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zostańcie w pokoju.

53 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 02.07.1988

Drogie dzieci, wiedzcie, że bez modlitwy nie może być pokoju. Módlcie się więc ciągle przed krzyżem o pokój. Świat stoi u progu wielkich katastrof. Módlcie i nawracajcie się , aby nic się nie wydarzyło. Ludzie, którzy się nie modlą, nie mogą uważać się za chrześcijan, ponieważ nie są posłuszni Bogu. Najważniejszą rzeczą, jaką muszę wam powiedzieć, jest to, abyście nawrócili się tak szybko, jak to możliwe. Nie wiecie, co przyniesie przyszłość. Módlcie się o nawrócenie ludzkości. Nic nie może być osiągnięte bez modlitwy. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zostańcie w pokoju. Matka Boża dodała: „Dziękuję, dziękuję, dziękuję za wszystko. Gdybyście tylko wiedzieli, jak bardzo was kocham, płakalibyście z radości”.

52 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 29.06.1988

Drogie dzieci, Jezus, powiedział do Piotra, „Wszystko to, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a to, co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”, Tymi słowami, umiłowani moi, Jezus nie pozostawia nam wątpliwości, że Ojciec Święty jest nieomylny. I tak każdy chrześcijanin, który nie jest posłuszny Ojcu Świętemu, z pewnością nie jest posłuszny Bogu. Tutaj, w Brazylii, Kościołowi Świętemu grozi utrata prawdziwej wiary i aby tego uniknąć, księża i biskupi muszą zjednoczyć się z Ojcem Świętym. W Kościele Świętym szerzy się wiele błędów, a te błędy są spowodowane przez pasterzy, którzy nie są zjednoczeni z Papieżem. Proszę was, drogie dzieci, módlcie się ciągle za kapłanów, gdyż wielu z nich utraci wiarę. Szatan, ojciec kłamstwa, jest wściekły i celem jego zemsty będą kapłani. Tak więc, moje drogie dzieci, potrzebuję wielu modlitw. Módlcie się. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zostańcie w pokoju. * (Święto św Piotra, także urodziny i imieniny Pedro Regisa. ).

51 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 28.06.1988

Drogie dzieci, powinniście wiedzieć, że istnieje tylko jeden Bóg i tylko jeden jego pośrednik; Jezus Chrystus. Jeszcze jednak nie zrozumieliście. Jeśli chcecie zrozumieć Miłość Pana i moją Miłość do was, musicie się modlić. Zapraszam was dzisiaj, drogie dzieci, do całkowitego oddania się Bogu. Bóg może dać wam wszystko czego oczekujecie, nawet to co wydaje sie niemozliwe. Do tego wystarczy wiara. Módlcie się dalej o realizację moich planów. Dziekuje wam za wszystko. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zostańcie w pokoju.

50 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 25.06.1988

Drogie dzieci, przychodzę, by powiedzieć światu; Bóg jest prawdziwy. Bóg istnieje. A w Nim leży szczęście i pełnia Życia. Przychodzę tutaj jako Królowa Pokoju, aby wam wszystkim powiedzieć, że bez pokoju świat nie znajdzie Zbawienia. W Bogu jest prawdziwa radość, z której pochodzi prawdziwy pokój. Uszczęśliwi mnie, gdy wszyscy zaczniecie spoglądać w Mojego Syna Jezusa. Myślicie tylko o mnie. Nie chcę, żeby tak było. Najpierw pamiętaj o Moim Synu, bo On jest Zbawicielem. Ja jestem tylko orędownikiem. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zostańcie w pokoju.

49 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 24.06.1988

Drogie dzieci, już wiele razy mówiłam, że pokój na świecie znajduje się w kryzysie; Stańcie się braćmi. Zwiększcie swoją modlitwę i post, aby zostać zbawionym. Nie bójcie się glosic prawd nauczanych przez Mojego Syna Jezusa. Bądźcie jak prekursor, Jan Chrzciciel, który nigdy nie bał się nauczać tego, co Duch Święty powierzył mu do nauczania. Boicie się, moje dzieci, ponieważ macie tak mało wiary. Nie traćcie serca. Zaufajcie w Panu. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zostańcie w pokoju.

48 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 21.06.1988

Drogie dzieci, proszę was dzisiaj o odnowienie modlitwy rodzinnej, nie przejmujcie się swoimi problemami. Módlcie się dużo. Będę z Wami w każdej chwili. Moje drogie dzieci, szatan chce zniszczyć moje plany. Módlcie się, aby tak się nie stało. Gdybyście tylko wiedzieli, ile Bóg wam daje za moim wstawiennictwem, modlilibyście się dniem i nocą, aby Mu podziękować. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zostańcie w pokoju.

47 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 18.06.1988

Drogie dzieci, jesteście ludem wybranym, Pan daje wam tak wiele łask, ale wciąż nie rozumiecie. Nie mam nic więcej do powiedzenia, jedynie to: módlcie się, módlcie się, módlcie się, w modlitwie zrozumiecie moją miłość do was i miłość Pana. Drogie dzieci, musicie zrozumieć, że musicie się modlić. Modlitwa nie jest zabawa. Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Powinniście słuchać Boga w każdej modlitwie. Nie możesz żyć bez modlitwy. Modlitwa to życie. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zostańcie w pokoju.

46 – Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, transmitowane w 14.06.1988

Drogie dzieci, zasiejcie w sobie Słowo Boże i każdego dnia czytajcie wybrane fragmenty Ewangelii. Proście Pana, aby towarzyszył wam w waszych modlitwach. Jeśli będziecie się modlić z wiarą, odczujecie obecność Mojego Syna u swojego boku. Proście Ojca o nawrócenie was i waszych braci. Będę się za was modlić. Nie martwcie się o swoja prace. Przede wszystkim potrzebna jest wam modlitwa, a reszta stanie się dla was łatwiejsza. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zostańcie w pokoju.


Buscar no site:
Loja Virtual
Sklep internetowy
Kliknij, aby kupić przedmioty religijne.
Fazer download do Aplicativo Android


Apelos Urgentes - Facebook

Apelos Urgentes

Matki Bożej Królowej Pokoju
Anguera, Bahia, Brazylia
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)