അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021
5,174 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 7/9/2021

പ്രിയ മക്കളെ, മോശമായ ഇടയന്മാർ കാരണം, വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണതയുള്ള അനേകർ, സംശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം അണഞ്ഞുപോകാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, അവിടുത്തെ പഠനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. സത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത പലരും നിങ്ങളെ മറ്റ് ദിശകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നെങ്കിൽകൂടിയും, എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുക. നിങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കരുതലുള്ളവരാകുക. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും, എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ നിത്യമായതാണ്. കുമ്പസാരം, പരിശുദ്ധ കുർബാന, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം, പരിശുദ്ധ ജപമാല, എൻ്റെ വിമലഹൃദയത്തോടുള്ള പ്രതിഷ്ഠ, തിരുസഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത. മേൽപ്പറഞ്ഞവയാകുന്നു വിജയത്തിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ. ഭയം കൂടാതെ നിങ്ങൾ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,172 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 2/9/2021

പ്രിയ മക്കളെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ മഹത്തായ സത്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന കൊള്ളരുതാത്ത ഇടയന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം മനുഷ്യരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പിശാചിനെ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തരായി തുടരുന്നവർക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. എൻ്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങളിലൂടെയും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾ ശക്തി തേടുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. നിങ്ങൾ നിരാശരാകുത്. എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,144 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 29/6/2021

പ്രിയ മക്കളെ, ധൈര്യമായിരിക്കുക! എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ധീരവും പരസ്യമായതുമായ സാക്ഷ്യം ആവശ്യമാണ്. എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള കാൽവരിയാത്ര വേദനാജനകമായിരിക്കും. നീതിഷ്ഠർക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ, എൻ്റെ ഈശോയോടു വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, നിങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വലിയൊരു വിശ്വാസത്തകർച്ചയിലേക്കാണ് (കപ്പൽഛേതം) നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ധാരാളംപേർ കളങ്കിതരാകുകയും, വ്യാജ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ പുൽകുകയും ചെയ്യും. ദൈവ ഭവനത്തിൽ മരണത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം (മരണം) ഉണ്ടാകും, എന്നാലും വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്ന സമർപ്പിതരായ ശുശ്രൂഷകർ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടും. എന്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തെ നിങ്ങൾ ആശ്ലേഷിക്കുകയും, അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. സത്യം കാത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നേറുക. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. താക്കോൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും, സഞ്ചിയിൽ മുറുകെപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുക (ഉത്തരത്തിലുള്ളത് എടുക്കുകയും വേണം, കക്ഷത്തിലുള്ളത് പോകുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന മനോഭാവം): എന്നതാകുന്നു വലിയ ആത്മീയ തകർച്ചയുടെ കാരണം. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,143 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 26/6/2021

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വന്നത് നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുക, വിശ്വസ്തതയോടെ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക. ധാർമ്മികമായധഃപതിച്ച മനുഷ്യവർഗ്ഗം സുഖപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏക രക്ഷകനിലേക്ക് തിരിയുക. തങ്ങളുടെതന്നെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ തകർച്ചയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് മനുഷ്യകുലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരാകുക. നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, എങ്കിൽ മാത്രമെ വരാൻ പോകുന്ന കുരിശിൻ്റെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാനാകുകയുള്ളൂ. പ്രളയകാലത്തേക്കാൾ മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥവും ധൈര്യപൂർണ്ണവുമായ സമ്മതത്തിനുള്ള നിമിഷം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഈശോ തുറന്ന കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ദൈവീകസത്യം നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും, മനുഷ്യൻ വ്യാജ തത്വങ്ങളെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്യും. കഠിനമായ, ആത്മീയ ആശയക്കുഴപ്പം, എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കരമായിരിക്കും, എന്നാൽ അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തരായി തുടരുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. പ്രാർത്ഥനയിലും, സുവിശേഷത്തിലും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. നിങ്ങൾ മുന്നേറുക. എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,142 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ ജനന തിരുനാൾ ദിവസം, ലഭിച്ചത് 24/6/2021

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ ധൈര്യമുള്ള കുറച്ചുപേരും, ധാരാളം യൂദാസുമാരുമടങ്ങുന്ന ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ ചെളിപുരളാൻ നിങ്ങൾ സ്വയം അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാത്രമാകുന്നു. ധൈര്യമായിരിക്കുക. ഭൂതകാല അനുഭവങ്ങളെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. എന്റെ ഈശോയുടെ സത്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധ ആയുധം. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ടാകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഭയം കൂടാതെ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,141 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 22/6/2021

പ്രിയ മക്കളെ, എന്റെ ഈശോയുടെ സത്യത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. ദുഷ്‌കരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ, എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന തേജസ്സായിരിക്കും സത്യം. പ്രതിരോധത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ആയുധം സത്യമാകുന്നു. കൂടുതൽ സമർപ്പിതരെ, സത്യത്തിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ വ്യാജസഭ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം വിതയ്ക്കുന്നതാണ്, അത്തരമൊരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അനേകരാൽ ദിവ്യകാരുണ്യം നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും, വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമുള്ള വേദന വലുതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്നവർ വിജയികളാകും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. ഭയംകൂടാതെ നിങ്ങൾ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,140 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 19/6/2021

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുല മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. പുതിയ ക്രമത്തിലുള്ള വ്യാജസഭ സത്യത്തെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നതാണ്. വലിയ തോതിൽ, എൻ്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കളെ, സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ നിന്നും അകറ്റുക എന്നതാണ് ശത്രുക്കളുടെ പദ്ധതി. നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. എന്റെ എല്ലാ പാവപ്പെട്ട മക്കളോടും, എന്റെ ഈശോയുടെ സത്യത്തെ നിങ്ങൾ വിളംബരം ചെയ്യുക. സത്യത്തെക്കുറിച്ച അറിവ് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ, സങ്കടകരമായൊരു ആത്മീയാന്ധത അവിടെ കടന്നു വരുന്നതാണ്. മനുഷ്യകുലം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കപ്പെടും, എന്നാൽ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. പ്രാർത്ഥനയിലും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നിങ്ങൾ ശക്തി തേടുക. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,088 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 20/2/2021

പ്രിയ മക്കളെ, വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളെ സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ പിശാച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം എന്നത് ദൈവജനത്തിനുള്ള വിജയത്തിൻ്റെ ഉറപ്പാകുന്നു. നിങ്ങൾ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും. അവർ തിരുസഭയിൽ വിയോജിപ്പു വിതയ്ക്കുകയും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. കർത്താവിനോടൊപ്പമുള്ളവൻ ഒരിക്കലും പരാജയത്തിന്റെ ഭാരം അനുഭവിക്കുകയില്ല. മഹാ പീഡനങ്ങളുടെ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പാതയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുക. നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണ്! ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,066 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 1/1/2021

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയാണ്. ആത്മാർത്ഥമായ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനും, കർത്താവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഉചിതമായ സമയം ഇപ്പോഴാകുന്നു എന്നു പറയുവാനുമാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത്. യഥാർത്ഥ സഭയും വ്യാജ സഭയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം രൂക്ഷമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈശോയോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക. വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള വേദനയുടെ സമയം നോക്കിക്കാണുക. ഒന്നും എളുപ്പമാകില്ല, എങ്കിലും കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തരായി തുടരുന്നവർക്ക് നീതിമാന്മാരുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥവും ധീരവുമായ സാക്ഷ്യത്തിനായി എന്റെ കർത്താവ് കാത്തിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിലും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നിങ്ങൾ ശക്തി തേടുക. എന്റെ അപേക്ഷകൾക്കു നിങ്ങൾ ചെവി തരിക, എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വഴിയും, സത്യവും, ജീവനുമായവനിലേക്കു നിങ്ങളെ നയിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കുകയും, സുരക്ഷിതമായ പാതയിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്നുള്ളവരാകുക. നിങ്ങളെ അഗാധത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കാൻ, വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അഴുക്കിനെ, നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാത്രമാകുന്നു. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,065 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 31/12/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാകുന്നു, ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമാകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, എന്തെന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു വലിയ തകർച്ച (കപ്പൽഛേദം) ഉണ്ടാകും. മഹാനൗക സുരക്ഷിതമായ താവളത്തിൽനിന്നും അകന്നു പോകും, എങ്കിലും കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ കൈവിടുകയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാരിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു പരാജയവും ഉണ്ടാകില്ല. സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയെ നയിക്കും. വ്യാജ സഭ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ്. സത്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോ‌ധത്തിൽ മുന്നേറുക. എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,001 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 4/8/2020

പ്രിയ മക്കളെ, എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുക. കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിജയം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, നിങ്ങളുടെ എല്ലാമായവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. വലിയ കഷ്ടതകളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ ദേശം (ബ്രസീൽ) കഷ്ടതകളുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നിനെയും അനുവദിക്കരുത്. കുരിശിനു മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള കുരിശ് ഭാരമേറിയതായിരിക്കും, എന്നാലും അവസാനംവരെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്നവർ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടും. ഭയം കൂടാതെ മുന്നേറുക. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ടാകും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,000 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 1/8/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയാണ്, നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം നൽകുവാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായിട്ടുള്ള ദൈവഹിതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ, എന്റെ ഈശോ, എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൗമ്യതയും വിനയവും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് നിർവ്വഹിക്കാനാകുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാകുന്നു, ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. തങ്ങളുടെതന്നെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ തകർച്ചയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് മനുഷ്യകുലം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മടങ്ങുക. എൻ്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, തുറന്ന കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യാശയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ നിറക്കുവിൻ. നാളെ (വരും ദിവസം) നീതിമാന്മാർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുക. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും എനിക്കാവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക. വിശ്വസിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, നിങ്ങളെ എന്നോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ദുഷ്കരമായ സമയങ്ങളിൽ, എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾ ശക്തമാക്കുക. തിരുസഭയുടെ ഭാവി, ഒരു വലിയ യുദ്ധത്താൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടും. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവയെ ഓർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എന്റെ പദ്ധതികൾക്ക് അനുകൂലമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തിനും, കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉദാരമായി പ്രതിഫലം നൽകും. സത്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോ‌ധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,999 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 30/7/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും അവിടുന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അവസാനിക്കും. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുകയും, എല്ലായിടത്തും ഈശോയെ പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സുവിശേഷം വിളംബരം ചെയ്യുന്നവരാകുകയും, അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളുടെ കാവലാളൻമാരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ ശത്രുക്കൾ കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടെ ഒന്നിക്കും. പലരും വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും വ്യാജമായതിനെ പുൽകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നീതിമാൻമാരുടെ നിശ്ശബ്ദത ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. മനുഷ്യകുലം അടികാണാത്ത ഗർത്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനുമായവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,998 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 28/7/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തിത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുക. മനുഷ്യകുലം ആത്മീയാന്ധതയാൽ നടക്കുകയാണ്, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ ആത്മീയമായ വലിയൊരു പടുകുഴിയിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ പിശാചിന്റെ അന്ധകാരത്തെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. സംശയത്തിന്റെയും, അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എന്റെ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം മക്കൾ സത്യം തേടുകയും, കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ അത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരുന്നതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അഴുക്ക് സമർപ്പിതരായ ധാരാളം പേരെ അശുദ്ധമാക്കുകയും, സഭയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് മരണം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, എന്റെ മകൻ ഈശോയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. ഭയം കൂടാതെ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,997 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 25/7/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാ കാര്യത്തിലും, ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമസ്ഥാനം. എന്റെ പുത്രനായ ഈശോയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ലോകകാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ നിധികൾ തേടുക. ഈശോയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശുദ്ധിയുടെ പാതയിലൂടെ നയിക്കാം. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, പേരിനാൽ നിങ്ങളെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ അടുത്തേക്ക്, മാനസാന്തരത്തോടെ, നിങ്ങൾ മടങ്ങുക. നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈശോയെ വിളിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവിൻ. കർത്താവ് നീതിമാൻമാർക്കായി കരുതി വെച്ചവ, മനുഷ്യ നേത്രങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തരായി തുടരുന്നവർക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അപേക്ഷകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,996 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 23/7/2020

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, വലിയ ആത്മീയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിമിത്തം നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും, എങ്കിലും പിൻവാങ്ങരുത്. എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കും, നിങ്ങൾ വിജയികളാകും. ഈ ലോകത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോകുന്നതാണ്. ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതിനെ നിങ്ങൾ തേടുവിൻ. നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ പിശാച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ സുരക്ഷിത പാതയിലൂടെ നയിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നന്മയും, നിങ്ങളുടെ പേര് അറിയാവുന്നതുമായ അവിടുന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയുക. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: ശരീരം, രക്തം, ആത്മാവ്, ദിവ്യത്വം, എന്നിവയാൽ എന്റെ ഈശോ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ സന്നിഹിതനാണ് എന്നത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റാത്ത സത്യമാണ്. വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ ചെളിയാൽ മലിനമാകാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ മാത്രമാകുന്നു. ഭയം കൂടാതെ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,995 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 21/7/2020

പ്രിയ മക്കളെ, പിശാചിന്റെ പുക എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിക്കുകയും, എൻ്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കളിൽ ആത്മീയ അന്ധത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും, നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തുറന്ന കരങ്ങളാൽ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. കർത്താവിനോടൊപ്പം നടക്കുക, അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈശോയെ വിളിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുക, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കട്ടെ. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,994 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 18/7/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ പേര് അറിയാവുന്നതുമായ അവിടുന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവ, നാളെയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. പ്രളയത്തേക്കാൾ മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, മടങ്ങിവരവിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമയം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ഏക രക്ഷകനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. വലിയതും ദുഃഖകരവുമായ പീഡനത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. എല്ലാ വേദനകൾക്കും ശേഷം, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വിജയം കാണും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും, പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ, എന്തെന്നാൽ, ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമേ എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ നിർണായക വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,993 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 16/7/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങളെ പ്രബുദ്ധമാക്കുകയും എന്റെ പുത്രനായ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വെളിച്ചമാണ് വിശ്വാസം. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്റെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാം. സംശയങ്ങളുടെയും, അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുടെയും ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിയ തകർച്ചയിൽ, എന്റെ ഭക്തർ, കർത്താവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. നിങ്ങളുടെ കുരിശിന്റെ ഭാരം നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, ഈശോയെ വിളിക്കുക. അവിടുന്നിലാകുന്നു നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വിടുതലും മോക്ഷവും. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ വിധേയമുള്ളവരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും എളിമയുമുള്ള ഹൃദയമുള്ളവരായിരിക്കുക. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,992 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 14/7/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങളുടെ കഷ്ടതകൾ നിമിത്തം ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്നുള്ളവരായിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള കൃപ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മഹത്തരമാകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുക. നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയെ അനുകരിക്കുകയും, സത്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകരാകുകയും ചെയ്യുവിൻ. എന്റെ ഈശോയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ എന്തിനെയെങ്കിലുമോ, ആരെയെങ്കിലുമോ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥവും ധൈര്യപൂർണ്ണവുമായ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കും, വിശ്വസ്തരായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള വേദന വളരെ വലുതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. സ്വർഗ്ഗമാണ് നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം. ലോകകാര്യങ്ങളോട് ചേർന്നു നിങ്ങൾ ജീവിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാത്രമാകുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,991 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 11/7/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ധൈര്യമായിരിക്കുക. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം അവിടുത്തേക്ക് കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഉൽകൃഷ്ഠരായിരിക്കും. വേദനയുടെ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഏറ്റവും മോശമായത് ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയരുത്. അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിശാചിന്റെ ലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്നു. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാത്രമാകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പിന്തിരിയിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുകയും, അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭയം കൂടാതെ മുന്നേറുക. കർത്താവിനോടൊപ്പമുള്ളവർ ഒരിക്കലും പരാജയത്തിന്റെ ഭാരം അനുഭവിക്കുകയില്ല. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,990 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 9/7/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ധൈര്യമായിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാരിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിമിത്തം, നീതിമാന്മാർ കഷ്ടതയുടെ പാനപാത്രത്തിൽനിന്നും കുടിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കു മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. പ്രാർത്ഥനയാലും, സുവിശേഷം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെയും (അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെയും), ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ ശക്തരാക്കുവിൻ. മനുഷ്യ നേത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഈശോ നീതിമാന്മാർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുക. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനുമായവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സഭയ്ക്ക് ദുർഘടമായ സമയങ്ങൾ ഇനിയും വരികയും, അനേകം പേർ ഭയം മൂലം പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്യും. വർഷങ്ങളായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. അവസാനംവരെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്നവർ പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,989 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 7/7/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും എളിമയും ഉള്ളവരാകുവിൻ. എളിമ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് എന്റെ ഈശോ തന്റെ മാതൃകയാലും വാക്കുകളാലും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമാകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, എന്തെന്നാൽ ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായുള്ള ദൈവീക പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുക. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മലിനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുകയും, അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക: ഈ ജീവിതത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. സത്യത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ പിശാച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. തെറ്റായ പഠനങ്ങളിലൂടെ പലരും മലിനമാക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ പേര് അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ലത് ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുക എന്നതാണ്. സ്നേഹത്തിലും, സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിലും മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,988 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 4/7/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക, പറുദീസായായെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുക, അതിനു മാത്രമായാണ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെതന്നെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ആത്മനാശത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ മനുഷ്യകുലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുകയും, നിങ്ങളുടെ എക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനുമായവനിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യുവിൻ. പ്രത്യാശയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ നിറയ്ക്കുവിൻ. കർത്താവിനോടൊപ്പമുള്ള ഏതൊരുവനും ഒരിക്കലും പരാജയത്തിന്റെ ഭാരം അനുഭവിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളുമാകുവിൻ. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ വളരെയധികം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കളുടെ വേദന വളരെ വലുതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എല്ലാ പീഡനങ്ങൾക്കും ശേഷം, ദൈവത്തിൻ്റെ വിജയം നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ട്. സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക, എന്തെന്നാൽ എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തുറന്ന കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,987 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 30/6/2020

പ്രിയ മക്കളെ, വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള പാത മുഴുവനും തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള പാത കാൽവരിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. കുരിശ് വഹിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക പദ്ധതി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. മനുഷ്യകുലം സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുകയും, മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെതന്നെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ തകർച്ചയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. പിശാചിന്റെ പുക എല്ലായിടത്തേക്കും പടർന്നിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കളിൽ പലരും, അന്ധരെ നയിക്കുന്ന മറ്റ് അന്ധന്മാരെപ്പോലെ നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലും; സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാകണം. വേദനാജനകമായൊരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ദൈവ ഭവനത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാകുകയും, സമർപ്പിതർ യുദ്ധത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, മഹത്തായ വിജയത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. എൻ്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കുന്നു. ഭയം കൂടാതെ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,986 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 29/6/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിക്രുദ്ധമായ ഒരു സൈന്യം ദൈവജനത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കും, എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം കെട്ടുപോകരുത്. നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ആയുധം സത്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഈശോയേയും അവിടുത്തെ സുവിശേഷത്തെയും സ്വീകരിക്കുക. എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ധൈര്യമുള്ള പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ആകുക. എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുക, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,985 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 27/6/2020

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസവും വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ തേടുക, നാളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്റെ വിളിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുക, എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ ഈശോയെപ്പോലെയാകുക. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹരാകരുത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായി അവസാനിക്കും. നിങ്ങൾ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുകയും, അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാ വേദനകൾക്കും ശേഷം, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുകയും, നിങ്ങൾ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കാണുകയും ചെയ്യും. വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഭാരമേറിയ കുരിശ് ചുമക്കുന്നതാണ്, എങ്കിലും നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. കർത്താവിനോടൊപ്പം നടക്കുന്നയാൾ ഒരിക്കലും പരാജയത്തിന്റെ ഭാരം അനുഭവിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ മുന്നേറുന്നതാണ്, എന്നാൽ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിലൂടെ വിജയം വരും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,984 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ തിരുനാൾ ദിവസം ലഭിച്ചത്, ലഭിച്ചത് 24/6/2020

പ്രിയ മക്കളെ, സംശയങ്ങളുടെയും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുടെയും ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, എങ്കിലും എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, നാമത്താൽ നിങ്ങളെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന അവിടുന്നിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. സമർപ്പിതരായ പലരും മലിനമാക്കപ്പെടുകയും, യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവ ഭവനത്തിൽ സത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നവർ കുറവായിരിക്കും. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശക്തമാക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും. ധൈര്യമായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ സ്നാപകനെ യോഹന്നാനെ അനുകരിച്ച്, ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളവയെ പ്രതിരോധിക്കുക. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും, എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ നിത്യമായതാണ്. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,983 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 23/6/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താനല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഒരു അമ്മ തന്റെ മക്കളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ മോചനവും, മോക്ഷവും അവിടുന്നിൽ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളവയെ തേടുകയും, ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ചെയ്യുക. പിശാചിനെ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറരുത്. ധൈര്യത്തോടെ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,982 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 20/6/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, എന്റെ പുത്രനായ ഈശോയുടെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളായ പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളുമാകുവിൻ, കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നതിന് എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ സാക്ഷികളായിരിക്കുവിൻ. പ്രളയകാലത്തേക്കാൾ മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, മടങ്ങിവരവിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമയം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നാളെയ്ക്കായി നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് (കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി) നൽകുകയും, എന്റെ അപേക്ഷകൾ ലോകത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. സത്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യകുലം ആത്മീയമായി സുഖം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. സത്യം ചിലയിടങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. സത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പലരും പിൻവാങ്ങുകയും, വ്യാജമായവയെ പുൽകുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നു ജീവിക്കരുത്. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,981 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 18/6/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സത്യം എപ്പോഴും പരമാർത്ഥമായിരിക്കും. എന്റെ ഈശോ പിതാവിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ സത്യമാണ്, അവിടുത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ എല്ലാ വചനങ്ങളും നീതിമാന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും സത്യമായതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഷ്ടതയുടെ സമയങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭയം കൂടാതെ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,980 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 16/6/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഭൂമിയിൽ ഇതിനകം സന്തോഷത്തോടെയും, പിന്നീട് എന്നോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലും, നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സംരക്ഷകരാകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയജീവിതത്തിൽ കരുതലുള്ളവരാകുക, അപ്പോൾ മാത്രമെ വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം വഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. എൻ്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങളിലൂടെയും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾ ശക്തി തേടുക. പിശാചിനെ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനുമായവനിലേക്കു നിങ്ങൾ തിരിയുവിൻ. സത്യം ഏതാനും ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും, ബൃഹത്തായ ബാബേൽ എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരുന്നതാണ്. വിശ്വസ്തരായ സമർപ്പിതർ കഷ്ടതയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കും. നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താനല്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. സുവിശേഷവും, എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ വലിയ പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങളായിരിക്കും. എന്റെ അപേക്ഷകൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ വിജയികളാകും. ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,979 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 13/6/2020

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്കു തരിക. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. അവിടുത്തെ കൃപയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. എൻ്റെ കർത്താവ് തിടുക്കത്തിലാണ്, അവിടുത്തെ വിളിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വയം ഹാജരാകുക. എൻ്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, തുറന്ന കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും, അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ധൈര്യമായിരിക്കുക. കർത്താവ് നീതിമാൻമാർക്കായി കരുതി വെച്ചവ, മനുഷ്യ നേത്രങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെപ്രതി നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം കർത്താവിൽനിന്നും വരുന്നതാണ്. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)