NALÉHAVÉ VÝZVY

Já jsem Královna Míru a chci, aby všechny mé dĕti stály po mém boku pro zdolání velikého zla, které může zničit svĕt. Proto, aby se toto zlo nestalo, se musíte modlit a vĕřit. Mé dĕti, přeji si obrácení na víru každého človĕka tak rychle jak je jen možné. Svĕt stojí před mnohým velkým nebezpečím, a abyste se tĕchto nebezpečí uchránili, musíte se modlit, obrátit na víru a vĕřit Slovu Stvořitele, neboť modlitbou budete vzývat mír světa. Mé děti, mnozí z vás chodí do kostela, ale nejdete tam s čistým srdcem. Jdete bez víry. Mnozí jdou jen dokázat, že jsou katolíci, jsou ale v tĕžkém omylu. Mĕli byste se držet jediné cesty, kterou je víra. Jsou synové, kteří se nenaučili odpouštĕt, vy ale musíte odpustit vašemu bližnímu. Nepřátelství je dílo Satana a ten je spokojen, když se mu daří oddĕlit jednoho bratra od druhého. Tudíž vás žádám celým svým srdcem: žhnĕte láskou. Obraťte se na víru. Modlete se a naučte se odpouštĕt vašemu bližnímu.


Kliknout a číst:

čeština (Česká republika)
1987 2015Buscar no site:
Loja Virtual
Online Store
Click to buy náboženské předměty.
Fazer download do Aplicativo Android


NALÉHAVÉ VÝZVY - Facebook

NALÉHAVÉ VÝZVY

Panna Maria Královna míru
Anguera, Bahia, Brazílie
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)